Výškové práce

Opravy fasád nebo čištění fasád z lana horolezeckou technikou, takzvané výškové práce, jsou skvělou variantou všude tam, kde rozsah poškození fasády není tak velký. Nebo také tehdy, je-li fasáda poškozena na místech, kde postavit lešení je takřka nemožné nebo velmi komplikované. Dále jsou i čištění a mytí fasád právě těmi činnostmi, pro které je téměř vždy výhodnější použít techniku výškových prací oproti lešení.

Nesporným kladem oprav fasád metodou výškových prací je také časová úspora. Když například v havarijních stavech nechcete nebo nemůžete čekat na vyřízení záboru městskou částí, řešit místní dopravní situaci nebo čekat na objednání a postavení lešení, objednejte naše výškové práce a máte téměř hotovo.

 

Pečlivě zvolíme nejvhodnější techniku opravy

Základem naší práce je bezplatná konzultace přímo na místě. Zašlete nám adresu a jednoduchý popis poškození fasády. Obratem Vám odpovíme a domluvíme se na schůzce. Schůzku a osobní konzultaci Vám jsme schopni nabídnout do dvou pracovních dnů.

Sejdeme se přímo na místě u fasády Vašeho domu. Přímo zde Vám budeme schopni říci a poradit, jaký je ideální a vhodný postup pro rekonstrukci Vaší fasády. Prodiskutujeme možná řešení, klady a zápory různých přístupů.

Na schůzku navazuje vypracování závazného rozpočtu oprav, který Vám zašleme do dalších dvou pracovních dní. Konzultace na místě i vypracování rozpočtu jsou zdarma. 

Neváhejte nás kontaktovat. Většinu zakázek jsme také schopni zahájit do jednoho až dvou měsíců od podepsání smlouvy.

 

Nabízíme komplexní služby

Máme zkušenosti s většinou typů historických fasád v centru Prahy, dále s činžovními a panelovými domy, včetně rekonstrukcí fasád malých rodinných domů. Čištění a opravy fasád provádíme oběma metodami, máme pracovníky na horolezeckou techniku, stejně tak jako odborníky na klasický postup opravy z lešení. Řešíme opravy oken, parapetů, balkónů, římsy, komíny jakož i nejnáročnější celoplošné opravy historických zdobených fasád.

Realizujeme také další řemeslné práce potřebné k opravě domů: klempíře, štukatéry, pokrývače, natěrače a malíře.

 

Jak na úřady? 

Přímo na místě schůzky jsme Vám schopni také zodpovědět otázky kolem Úřadu památkové péče, Technické správy komunikací, záboru veřejného místa a případných dalších formalit. Pokud k opravě budou některá povolení potřeba, vyřídíme si je sami.

U rozsáhlejšího poškození posoudíme, zda nebude oprava pomocí lešení časově a finančně výhodnější oproti opravě pomocí horolezecké techniky. Veškeré dokumenty a povolení potřebné k opravě fasád budov v památkové péči, vyjednání záboru veřejného prostranství, pronájem od Technické správy komunikací nebo koordinační situaci zařídíme my.

 

Vypracujeme Vám závazný rozpočet

Rozpočet je závazný pro nás, pro Vás až po případném podepsání objednávky. Připravujeme jej na podkladech skutečně zjištěného stavu fasády a Vašich potřeb. Cenová nabídka vždy obsahuje jednoduchý položkový rozpočet, který obsahuje veškeré náklady potřebné k realizaci celé akce. Takto připravený rozpočet je ve většině případů definitivní a nemění se. Přesto se občas vyskytují situace, které se ke kvalitnímu dokončení díla musí řešit vícepracemi. Veškeré tyto situace s Vámi budeme řešit hned, jakmile se vyskytnou a náklady na vícepráce s Vámi vždy předem zkonzultujeme. Vícepráce realizujeme jen po vzájemném odsouhlasení.

 

Konzultace a rozpočet zdarma – kontaktujte nás

  • Zašlete nám informace o adrese, včetně jednoduchého popisu poškození.
  • Sjednáme si s Vámi schůzku.
  • Do dvou dnů se sejdeme, posoudíme stav fasády a navrhneme řešení.
  • Za další dva dny od nás dostanete závazný rozpočet zdarma.
  • Opravy na vašem domě mohou začít již za jeden měsíc od podepsání objednávky.

 

Neváhejte nás kontaktovat

Potřebujete zjistit, zda oprava či mytí vaší fasády budou dostatečně ošetřeny technikou výškových prací z lana? Zavolejte nám nebo využijte kontaktního formuláře. Můžeme vše předběžně zkonzultovat po telefonu, případně se domluvíme na nezávazné schůzce přímo u vaší fasády.

775 488 820
info@oprava-fasady.cz