Mytí fasády vysokotlakým čištěním

vysokotlaké čištění fasády je jedna z možností pro odstranění nečistot, povlaku, mechu nebo jiných nežádoucích látek ze povrchu fasády. Tato metoda je často používána před nátěrem nebo jinými opravami fasády. Při vysokotlakém čištění fasády je důležité dodržovat správné postupy a opatrnosti:

  • Správné nastavení tlaku: Použijte vysokotlaký čistič s regulovatelným tlakem a nastavte ho na správnou úroveň. Příliš vysoký tlak může poškodit povrch fasády, zatímco příliš nízký tlak nemusí být dostatečně účinný při odstraňování nečistot.
  • Volba vhodné trysky: Vyberte správnou trysku pro vysokotlaké čištění fasády. Existují různé typy trysk, které nabízejí různé úhly rozstřiku a proud vody. Zvolte trysku, která je nejvhodnější pro daný typ fasády a úroveň nečistot.
  • Ochrana okolí: Před zahájením čištění je důležité správně ochránit okolní prvky, jako jsou okna, dveře, rostliny nebo jiné povrchy, které by mohly být poškozeny vysokým tlakem vody nebo chemikáliemi používanými při čištění.
  • Použití vhodných čistidel: V případě, že je povrch fasády silně znečištěný nebo má povlak, může být vhodné použít čistící prostředky nebo detergenty. Vyberte vhodné čistidlo, které je kompatibilní s typem fasády a důkladně si prostudujte návod na použití.
  • Správná technika čištění: Při čištění fasády pohybujte vysokotlakým čističem rovnoměrně a pomalu, aby se dosáhlo rovnoměrného čištění povrchu. Držte čistič v přiměřené vzdálenosti od fasády a vyhněte se nadměrnému koncentrování tlaku na jednom místě.

Před vysokotlakým čištěním fasády je vždy vhodné poradit se s odborníkem nebo dodržovat doporučení výrobce vysokotlakého čističe. Ujistěte se také, že povrch fasády je dostatečně pevný a vhodný pro tento typ čištění.

(C) NOVAFAS 2023
crossmenuarrow-right