Vyřízení záboru pro opravu fasády

KDY POTŘEBUJEME ZÁBOR

Zřejmě nejsložitější částí při přípravách rozsáhlejších oprav fasád, kdy je výhodnější použít lešení, je jednání s úřady ohledně vyřízení záboru veřejného prostranství. 

K sepsání toho článku nás inspirovala častá zkušenost, že nemálo investorů má z jednání s úřady paniku, protože zvěsti o nich kolují občas až děsuplné, připouštíme. Ale vše se to dá oběhat a vyřídit. 

Pokud se rozhodnete pro realizaci opravy fasády s námi, vyřídíme (a vytrpíme 🙂 vše za vás. Tento článek proto berte jako informativní, chceme poukázat na to, kolik faktorů a papírů v celém procesu figuruje a že často naše síly nestačí nad úředním šimlem zvítězit. Apropos – zamysleli jste se někdy nad tím, proč šiml? My máme koně rádi a myslíme, že tohle není vůči nim fér..

A nyní již k lešení, pro které potřebujeme vyřídit zábor. Někdy je potřeba kvůli umístění kontejneru zabrat i část parkovací zóny a obě tyto komunikace patří zpravidla městu, lépe řečeno pozemky, na kterých se nacházejí. O správu se stará TSK, Technická správa komunikací, se kterými se jedná.

O složitosti řízení v podstatě rozhoduje doba a velikost záboru. 

JEDNOTLIVÉ TYPY SITUACÍ ZÁBORŮ

Zábory do 150 m2 a do 2 týdnů jsou jednodušší a lze je řešit na oblastních TSK.

Větší a déletrvající zábory již vyřizuje hlavní „Svodná komise“ TSK na Řásnovce, protože od nás/vás bude vyžadovat vyjádření ke koordinaci. Koordinace znamená, že dostanete soupis všech firem a institucí, které by mohly případným záborem u vašeho domu být dotčené a všechny je musíte oběhnout a požádat o vyjádření.

Zřídka – ale může se stát –nastává situace, kdy je zábor delší než 30 dní. Pak je záměr nutné zveřejnit a vyvěsit na úřední desku, čímž se celá doba vyřízení záboru prodlužuje asi na měsíc a půl.

CO ŘÍKÁ STK?

Jak uvádí TSK na svém webu (www.tsk-praha.cz, z 5. listopadu 2019):

„Hodiny pro veřejnost na odd. koordinace (pondělí a středa 8.00 – 12.00, 13.00 – 15.00)

Žadatel požádá osobně oddělení koordinace (Řásnovka 8, Praha 1. a 2. patro) o vydání Souhlasu se záborem (lešení, kontejner, stavební výtah, ohrada, předzahrádka s pódiem apod.) a předloží požadované dokumenty:

  • vyplněná žádost
  • 2x situace
  • plné moci k zastoupení
  • v případě předepsaných koordinací předložit aktuální koordinační zápisy - formulář

Pozn.: Souhlas je vydáván nejdříve 2 měsíce před termínem začátku povolení. Pro prodloužení Souhlasu se záborem je nutné předložit originál. Na kopie není možné povolení prodloužit.”

VYŘÍDÍME ZA VÁS

V dnešní době, kdy vše počítáme na minuty ne-li vteřiny, působí jeden den otevřený pro veřejnost jako špatný vtip. No nic.

Kolečko po úřadech ale souhlasem se záborem nekončí. Dostaneme-li souhlasné stanovisko, je potřeba ještě vyřídit smlouvu o pronájmu a za pronájem zaplatitj. Je tedy potřeba oběhnout ještě město, pak zvovu TSK, v praxi je ale celá záležitost vyřízena asi do 14 dní. Úřady mají oficiální termín na vyřízení až jeden měsíc. Takže zde chválíme. Také v celém systému je uzavření smlouvy již jen třešnička na dortu a my si vydechujeme.

Pokud jste dočetli až sem, tak už vám z toho možná jde hlava kolem. Nechceme vás strašit, jsme tu od toho, abychom za vás tuto situaci vyřešili. Chtěli jsme jen nastínit, že přes to, jak složitá občas může příprava stavby být, řešení existuje a my vám s ním rádi pomůžeme. Zvláště v případě, kdy je poškození fasády již tak rozsáhlé, že se naopak vyplácí postavit lešení (oproti řešení výškovými pracemi) a opravovat klasicky.

(C) NOVAFAS 2023
crossmenuarrow-right