Oprava staré fasády

OPRAVY ČINŽOVNÍCH DOMŮ V PRAZE

Ze zkušenosti s činžovními domy v Praze, kde jsou fasády staré 40 až 50 let, můžeme říci, že téměř bez výjimky představují jisté riziko. Zejména obsahuje-li dům přesahující prvky, jako jsou římsy, atiky a balkony, ze kterých mohou opadávat menší či větší kusy omítek. Tato poškození ve fázi viditelných nedostatků – pomineme-li jejich estetickou (ne)hodnotu –  představují bezpečnostní riziko pro kolemjdoucí.

V takových případech je již majitelům většinou jasné, že jejich fasáda vyžaduje opravu. Náš postup je takový, že nejprve uděláme procentuální odhad poškození fasády. Ne všechny pukliny a problémy jsou laickým okem rozpoznatelné a my  zde vycházíme z našich dlouholetých zkušeností. 

ROZDÍLNÉ PŘÍSTUPY V HISTORICKÉ VÝSTAVBĚ

To, kolik zdiva spadne také závisí na lokalitě a době vzniku. Různé pražské čtvrtě mají svou charakteristickou architekturu a své charakteristické historické stavební postupy. Napříč městem a historií se pužívaly různé druhy malt, někde se pak používaly brizolitové nástřiky, jiné fasády jsou štukované, plné zdobení, balkonů a arkýřů. 

Faktorů, které ovlivňují životnost a zdraví fasády je ovšem daleko více: zda dům stojí na kopci, nebo v dolíku u Vltavy, zda se jedná o jižní nebo severní fasádu, dvorková fasáda byla zpravidla zhotovena jinými stavebními postupy než fasáda čelní. Také to, zda kolem jezdí tramvaj nebo zda dům a fasádu ohrožují otřesy z tunelu, který pod nimi vede – to vše má velký vliv na zátěž vašeho domu, potažmo jeho fasády. 

Investoři si zpravidla jsou vědomi toho, v jakém stavu jejich fasáda je a již rovnou poptávají opravu celé fasády. U starých a z větší části poškozených fasád je zpravidla nejlepším řešením oprava z lešení, výškové práce se zde vůbec nevyplatí, ani časově, ani finančně.

STANOVENÍ CENOVÉ NABÍDKY

Před přípravou cenové nabídky provedeme procentuální odhad toho, kolik zdiva z fasády opadá. Cenová nabídka pak mimo jiné obsahuje také tyto tři položky: procentuální odhad spadnutého zdiva, otlučení špatného zdiva a následné vyzdívání (hrubé zednické práce). Dvě posledně jmenované položky mohou být v rozpočtu následně upraveny na základě skutečně spadlého zdiva. V drtivé většině případů se nám ovšem již dopředu daří správně odhadnout procento zdiva, které je nefunkční.

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY

Další otázkou ke zvážení a zařazení do cenové nabídky jsou výměny klempířských prvků. To znamená krytí říms, parapety oken a balkonů, případně prvky na střeše. U starých a velmi poškozených fasád se obvykle vyplatí vyměnit i všechny plechové prvky, často také za svou životností. 

LOKÁLNÍ NEBO CELOPLOŠNÉ OMÍTKY?

Častou součástí prací opravy fasád, které jsou majiteli vnímány jako vhodné uspoření, je zaštukovat fasádu po hrubých zednických pracech jen lokálně v místě oprav. Pokud byste chtěli takto šetřit, měli byste vědět, že lokální štukování je možné realizovat jen u původních štuků, protože u omítek hrubších nástřiků, brizolitu nebo točených omítek jsou lokální opravy vždy velmi patrné. Nelze, nebo přinejmenším je velmi obtížné, „chytit” zrnitost původní omítky. 

U štuků, které jsou jemnější, lze naopak velmi efektivně navázat na původní omítku. Po natření nejsou místa oprav prakticky k rozeznání. Majitelé někdy volí jen lokální opravy a štukování, někdy je pro ně výhodnější celoplošný štuk.

NAŠE DOPORUČENÍ OHLEDNĚ OPRAV STARÝCH FASÁD V PRAZE

Ze zkušeností proto u opravdu starých opadaných fasád doporučujeme zakončit práce na fasádě celoplošným nanesením vrchní jemné omítky, abychom zaručili dobrý estetický vzhled. 

(C) NOVAFAS 2023
crossmenuarrow-right