Oprava zateplené fasády

Zateplené fasády mohou být náchylné k různým funkčním poškozením, které mohou ovlivnit jejich výkon a životnost. Některá z nejčastějších funkčních poškození zateplených fasád zahrnují:

Vlhkost a kondenzace

Nedostatečná izolace nebo chybná montáž zateplovacího systému může vést k pronikání vlhkosti do stěny. To může způsobit problémy s kondenzací uvnitř stěny a narušení izolačních vlastností systému. Dlouhodobá přítomnost vlhkosti může vést k růstu plísní, poškození omítky a strukturálním problémům.

Trhliny a odlupování omítky

Neadekvátní příprava povrchu nebo nesprávná aplikace omítky může vést k vzniku trhlin a odlupování. Tyto problémy mohou vzniknout také v důsledku pohybu konstrukce budovy nebo nepřiměřeného namáhání stěny. Trhliny a odlupování omítky snižují estetický vzhled fasády a umožňují pronikání vlhkosti.

Ztráta tepelné izolace

Pokud dojde k poškození izolační vrstvy zateplené fasády, může se snížit tepelná účinnost budovy. Porušení izolace může být způsobeno například vlhkostí, mechanickým poškozením nebo špatnou kvalitou materiálů. To zvyšuje energetickou náročnost budovy a může vést k nepohodlí uvnitř prostoru.

Mechanické poškození

Zateplené fasády jsou náchylné k mechanickému poškození, jako jsou odřeniny, poškrábání nebo nárazy. To může nastat v důsledku neopatrné manipulace při stavebních pracích, údržbě budovy nebo vandalismu. Mechanické poškození může způsobit narušení izolace a estetické vady.

Znečištění a povrchové úpravy

Fasády mohou být vystaveny znečištění z okolního prostředí, jako jsou saze, prach, plísně, nečistoty z dopravy atd. To může mít za následek změnu vzhledu fasády a snížení estetické hodnoty budovy. Některé druhy povrchových úprav mohou také ztrácet svou ochrannou funkci a vyžadovat pravidelnou údržbu nebo obnovu.

Je důležité pravidelně provádět inspekce zateplených fasád a případné poškození co nejdříve opravit. To pomůže udržet fasádu v dobrém stavu, zvýšit její životnost a minimalizovat energetické ztráty.

(C) NOVAFAS 2023
crossmenuarrow-right